20 Mar

Termene de Depunere Situatii Financiare Anuale pentru Anul 2016

  • Termenul general de depunere pentru societăți, institute de cercetare dezvoltare, companii naționale, regii autonome este de 150 zile de la finele exercițiului până în data de 30 mai 2017.
  • Organizațiile fără scop patrimonial în termen de 120 de zile de la finele exercițiului   până în data de 30 aprilie 2017.
  • Societățile aflate în lichidare, dizolvare în termen de 90 de zile de la finele exercițiului  până în data de 31 martie 2017.
  • Entitățile care de la înființare nu au desfășurat activitate vor depune o declarație în acest sens, având formatul tipizat, în termen de 60 zile, respectiv până în data de 01 martie 2017.