Inventariere stocuri patrimoniu

Legislatia financiar contabila din Romania prevede obligatia pentru toate companiile de a efectua minim o inventariere anuala a patrimoniului companiei.

Tipuri de inventariere

Inventarierea anuala – obligatorie pentru toate companiile, etapa premergatoare intocmirii situatiilor financiare anuale.

Inventarierea periodica – se realizeaza in scopul identificarii si diminuarii riscurilor de pierderi din patrimoniul companiei, efectuata integral sau partial prin sondaj.

Inventarierea ocazionala – se efectueaza la predarea – primirea unei gestiuni, la fuzionarea unor companii, la determinarea lipsurilor in urma unor calamitati etc.

Inventarierea inopinata – se efectueaza in cazul aparitiei unor informatii sau suspiciuni referitor la lipsuri din patrimoniu sau fraude.

Categorii de active inventariate:

Inventariere mijloace fixe
Inventariere obiecte de inventar
Inventariere stocuri materii prime
Inventariere stocuri de marfuri
Inventariere imobilizari corporale in curs de executie

Procedura de inventariere consta in:

Verificam existenta fizica a activelor / stocurilor de inventariat.
Alocam numere de inventar pentru mijloace fixe si obiecte de inventar.
Etichetam activele respective pentru identificare facila (in cazul in care nu există serii).
Comparam existenta fizica a activelor cu cea faptica si in cazul existentei de neconcordante intre acestea acordam asistenta pentru trecerea la pierderi a lipsurilor, in limita normelor de perisabilitate acceptate legal si pentru trecerea la pierderi a stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate.
Intocmim raportul de inventariere .
Transpunem datele si rapoartele pe suport electronic.