20 Mar

Termene de Depunere Situatii Financiare Anuale pentru Anul 2016

 • Termenul general de depunere pentru societăți, institute de cercetare dezvoltare, companii naționale, regii autonome este de 150 zile de la finele exercițiului până în data de 30 mai 2017.
 • Organizațiile fără scop patrimonial în termen de 120 de zile de la finele exercițiului   până în data de 30 aprilie 2017.
 • Societățile aflate în lichidare, dizolvare în termen de 90 de zile de la finele exercițiului  până în data de 31 martie 2017.
 • Entitățile care de la înființare nu au desfășurat activitate vor depune o declarație în acest sens, având formatul tipizat, în termen de 60 zile, respectiv până în data de 01 martie 2017.

20 Mar

Salariu Mediu Brut

Potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 Nr.7 din 16 februarie 2017 salariul  mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3131 lei. Acesta se aplica incepand cu data de 1 Ianuarie 2017.

20 Mar

Plafon Venituri Microintreprindere

OUG 3/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în MOf nr. 16 din 6 ianuarie 2016 – Modifică plafonul veniturilor de la 100.000 euro la 500 000 euro și cotele de impozitare pentru microintreprindere, astfel:

 • începând cu 1 februarie 2017, entitățile plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile pentru a fi microîntreprindere sunt obligate să treacă la impozit pe venit începând cu 1 februarie 2017;
 • cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderii sunt:
 1. 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;.
 2. 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

20 Mar

Introducerea Impozitului Specific in 2017

Conform Legii 170/2016 Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit indiferent de cifra de afaceri sau de numărul de angajați care desfășoară activități corespunzătoare următoarelor coduri CAEN (activitate principală sau secundară) sunt obligate ca incepand cu 1 Ianuarie 2017 la plata unui impozit forfetar:

 • 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
 • 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
 • 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”;
 • 5590 – „Alte servicii de cazare”;
 • 5610 – „Restaurante”;
 • 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
 • 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
 • 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”

20 Mar

Eliminarea Formularului 088

FORMULARUL 088 – eliminat de la 1 februarie 2017                         

   Prin urmare o persoană impozabilă se poate înregistra în scopuri de TVA , astfel:

 • ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei (Declarația 010)
 • prin opțiune , la momentul înființării (Formularul 098)
 • prin opțiune , firma existând deja (Declarația 010)
 • în urma anulării din oficiu a codului de TVA (Formularul 099)

20 Mar

Declaratii Noi Introduse in 2017 – Declaratia 207

 DECLARATIA 207 – BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENȚI

 

            OPANAF 3695/2016 introduce Declarația informativă 207 privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți. Declaratia 207 se depune până la sfârșitul lunii februarie 2017 pentru anul 2016 de către plătitorul de venit care are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe nerezidenți conform Codului fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

20 Mar

Mica Lista cu Declaratiile Eliminate sau Suspendate in 2017

ELIMINAREA DECLARAȚIEI 205 PENTRU PLĂTITORII DE SALARII

Conform OUG 84/2016 începând cu 1 ianuarie 2017 angajatorii NU vor mai depune Declarația 205 pentru veniturile de natură salarială.
Dacă entitățile datorează unor persoane fizice venituri pentru care au obligația reținetii la
sursă a impozitului (din dividende, dobânzi, din premii, din alte surse etc) depun
Declarația 205 doar pentru aceste venituri.

SUSPENDAREA DECLARAȚIILOR 392 A, 392 B și 393

Conform OUG 84/2016 până la 31 decembrie 2019 se suspendă obligația depunerii declarațiilor informative: 392 A, 392 B și 393

ELIMINARE ROI

Conform OUG 84/2016 – începand cu 1 ianuarie 2017-orice entitate înregistrată în
scopuri de TVA (societate comerciala, PFA, II, profesie liberala) este înscrisă din
oficiu în VIES (Sistemul de Schimb de Informaţii privind TVA).
Dar există obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor să
se depună la organul fiscal cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5%
din capitalul social al societăţi(excepție societățile pe acțiuni).