28 Aug

Inventarierea patrimoniului

corporate-governance

Inventarierea patrimoniului trebuie efectuata de toate persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, si anume:
• Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;
• Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
• Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul iin strainatate;
• Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil;
• Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri si care sunt obligate, potrivit legii sa tina contabilitatea in partida simpla.
Entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte cazuri particulare prevazute de normele legale, cum ar fi:
• la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
• ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
• ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
• cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
• ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
De regula, inventarierea realizata pe parcursul functionarii entitatilor reprezinta inventarierea anuala realizata cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei entitati. Cu exceptia inchiderii exercitiului financiar, nu este prevazut un termen concret pentru realizarea inventarierii. In practica insa, entitatile trebuie sa organizeze si sa finalizeze procesul de inventariere astfel incat sa se poata valorifica si inregistra rezultatele acestuia cu ocazia intocmirii situatiilor financiar.
Entitatile care au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, organizeaza si efectueaza inventarierea anuala astfel incat rezultatele acesteia sa fie cuprinse in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar stabilit.
Pentru entitatile cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.
Rezultatele inventarierii vor fi actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.

Pentru mai multe detalii accesati:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2861_2009.pdf

 

28 Aug

Documente financiar-contabile

Ordinulul MEF nr. 3512/2008 reglementeaza normele metodologice specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile. Printre prevederile acestui ordin se numarara:
– reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse;
– arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile;
– criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi     contabilă;
– condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile.

Pentru mai multe detalii vizitati:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OrdineMFP/OMEF_3512_2008.pdf

 

 

28 Aug

Modificari ale OMFP nr. 3055/2009

Noi reglementari contabile se aplica incepand din acest an, dupa ce acestea au fost modificate de doua ori, o data in noiembrie 2013 prin Ordinul MFP nr. 1898/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 26 noiembrie 2013 si a doua oara in ianuarie 2014 prin Ordinul MFP nr. 2067/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
Schimbarile din ianuarie acest an vizeaza evidentierea certificatelor verzi si introducerea unor noi conturi in Planul de conturi general, in timp ce modificarile din noiembrie anul trecut se refera la tratamentul contabil al punctelor cadou si al creantelor preluate prin cesionare, precum si la noi criterii de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor.

Pentru mai multe detalii vizitati:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1898_2013.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2067_2013.pdf

 

 

27 Aug

crestere copil

Varianta 1. Indemnizatia pentru cresterea copilului se mentine in 2014 la cuantumul de 85% din media veniturilor nete inregistrate in ultimele 12 luni anterioare nasterii, aceasta valoare fiind instituita la finalul anului 2012. De asemenea, conform reglementarilor, parintii primesc indemnizatie indiferent de numarul de copii, nu doar pentru primele 3 nasteri, asa cum prevedeau vechile norme in materie.

se selecteaza cuvantul cheie, se da click pe adauga/modifica legatura ( a 11 icoana din editorul de text) si se da copy/paste link-ului catre pagina pe care se doreste trimiterea.

 

Varianta 2.  pentru mai multe detalii vizitati : http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35898/Indemnizatia-de-crestere-a-copilului-2014-Cum-se-acorda-anul-acesta.html