20 Mar

Mica Lista cu Declaratiile Eliminate sau Suspendate in 2017

ELIMINAREA DECLARAȚIEI 205 PENTRU PLĂTITORII DE SALARII

Conform OUG 84/2016 începând cu 1 ianuarie 2017 angajatorii NU vor mai depune Declarația 205 pentru veniturile de natură salarială.
Dacă entitățile datorează unor persoane fizice venituri pentru care au obligația reținetii la
sursă a impozitului (din dividende, dobânzi, din premii, din alte surse etc) depun
Declarația 205 doar pentru aceste venituri.

SUSPENDAREA DECLARAȚIILOR 392 A, 392 B și 393

Conform OUG 84/2016 până la 31 decembrie 2019 se suspendă obligația depunerii declarațiilor informative: 392 A, 392 B și 393

ELIMINARE ROI

Conform OUG 84/2016 – începand cu 1 ianuarie 2017-orice entitate înregistrată în
scopuri de TVA (societate comerciala, PFA, II, profesie liberala) este înscrisă din
oficiu în VIES (Sistemul de Schimb de Informaţii privind TVA).
Dar există obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor să
se depună la organul fiscal cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5%
din capitalul social al societăţi(excepție societățile pe acțiuni).